Ψηφιακό χάσμα και κοινωνικές ανισότητες.

Το άρθρο αφορά στην ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας τις δυνατότητες που παρέχουν αλλά και το γεγονός ότι ενισχύονται οι ανισότητες τόσο στο εσωτερικό των κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο από τον ιστότοπο bestexamstips.blogspot.com.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *