Μάθημα

Το πρώτο μάθημα στο Comanity θα βοηθήσει τους συμβούλους νέων και τους νεαρούς εθελοντές να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με τον ρόλο του Εμψυχωτή κοινότητας. Παρακολουθώντας το μάθημα θα ενταχθείτε σε μια συνδυαστική εμπειρία ενεργούς μάθησης. Με την ένταξή σας στην κοινότητα του Comanity, θα μας βοηθήσετε να αποσαφηνίσουμε την έννοια και τις σχετικές δεξιότητες που χρειάζεται ένας Εμψυχωτής Κοινότητας.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε, παρακαλούμε να κάνετε πρώτα το τεστ αυτο-αξιολόγησης και στην συνέχεια να Συνδεθείτε στο πρόγραμμα ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://opened.unir.net/portal.

Οδηγίες για την πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο  here