Εκπαίδευση στη διαχείριση των διαμαχών μέσα από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Featured Video Play Icon

Ομιλία Δρ. Κώστα Καρπούζη, κύριου ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ στη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας, όπου παρουσιάζεται ένα ψηφιακό παιχνίδι σοβαρού σκοπού για παιδιά, το οποίο έχει κύριο στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς με τον πειραματισμό ώστε να δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και αλλαγής νοοτροπίας.

 

 

 

Ψηφιακό χάσμα και κοινωνικές ανισότητες.

Το άρθρο αφορά στην ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας τις δυνατότητες που παρέχουν αλλά και το γεγονός ότι ενισχύονται οι ανισότητες τόσο στο εσωτερικό των κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο από τον ιστότοπο bestexamstips.blogspot.com.

 

 

Παραβατικότητα των ανηλίκων – Πρόγραμμα MERLINO.

Αναφορά από τον ημερήσιο τύπο στο σεμινάριο που πραγματοποίησε η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕRLINO με θέμα «Παραβατικότητα των ανηλίκων: Παράγοντες κινδύνου – μέτρα πρόληψης και ένταξης».

 

 

 

Πως να βοηθήσουμε τους νέους να παραμείνουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

Ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για το πως να βοηθήσουμε τους νέους να παραμείνουν στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.