Πεδίο Συζήτησης

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ COMANITY

Ο στόχος του πλαισίου δεξιοτήτων του Comanity είναι, καταρχάς, να αποσαφηνίσει περαιτέρω ποιος είναι ο ρόλος του και τι κάνει ένας Εμψυχωτής Κοινότητας. Στη συνέχεια, στοχεύει στον προσδιορισμό των βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ρόλου. Αυτό το πλαίσιο έχει στόχο να παραμείνει ένα «δυναμικό», και να εξελίσσεται καθ’όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.