Ταλέντα

Ανάπτυξη των ταλέντων κα των δεξιοτήτων των νέων: ανάπτυξη των δημιουργικών δυνατοτήτων των νέων, εντοπισμός και ανάπτυξη των ταλέντων τους.