Κοινότητα

Θέματα και προβληματισμοί που σχετίζονται με τις διάφορες κοινότητες στις οποίες ανήκουν οι νέοι, όπως φίλοι, οικογένεια, συμμαθητές, συνομήλικοι κα.