Πως να βοηθήσουμε τους νέους να παραμείνουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

Ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για το πως να βοηθήσουμε τους νέους να παραμείνουν στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *