Μάθηση

Θέματα και προβληματισμοί που αφορούν στην εκπαίδευση, την προσωπική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες κατάρτισης και τη γενικότερη υποστήριξη της μάθησης.