Ευκαιρίες

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Image result for poverty in europe

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι δύο κοινωνικά φαινόμενα τα οποία προϋπήρχαν πολλά χρόνια πριν, μόνο που τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται σε μεγαλύτερη έκταση. Σε αυτή την εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν και να παρουσιαστούν οι τεράστιες διαστάσεις που έχουν πάρει τα δύο αυτά φαινόμενα παγκοσμίως και ειδικότερα στην χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης. Η προσπάθεια αυτή γίνεται με αφορμή του έτους 2010 που είναι ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στόχο έχει να πληροφορήσει και να ενημερώσει το κοινό για τις διαστάσεις που έχουν πάρει τα δύο αυτά φαινόμενα, όπως επίσης και να παροτρύνει τον απλό κόσμο στο να βοηθήσει για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.

Περισσότερα