Στόχος η κατοχύρωση του επαγγέλματος Συμβούλου νέων (youth worker)

Το κεντρικό πλαίσιο της εργασίας με τους νέους, που ξεκινά από την Εθνική Στρατηγική «Νεολαία ’17-’27», βρίσκεται αυτό το διάστημα στο επίκεντρο των εργασιών της γενικής γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, το κομμάτι της συμβουλευτικής και της υποστήριξης των νέων.

και την έναρξη του διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αναγνωριστεί και να κατοχυρωθεί στην Ελλάδα το επάγγελμα του συμβούλου νέων (youth worker).

το επάγγελμα του συμβούλου νέων

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *