Ποίηση, Μουσική & Τεχνολογία στη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης των Ευσταθία Γεωργοπούλου & Ρέμου Αρμάου πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός πρώην χρηστών ουσιών ενεργοποιείται με εργαλεία την τέχνη και την τεχνολογία. Ειδικότερα, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική και οι Τ.Π.Ε. (Η/Υ & Διαδίκτυο) αποτελούν εργαλεία προσέγγισης και κατανόησης της ποίησης, με στόχο αφενός την ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και αφετέρου την καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και της κριτικής σκέψης για την ανάκτηση του ελέγχου της ζωής.

Άρθρο με θέμα Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση πρώην χρηστών ουσιών 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *