Παιχνίδι γνωριμίας, επικοινωνίας και διαμόρφωσης ομάδας.

Βιωματική προσέγγιση για τη διαμόρφωση ομάδας και τη δημιουργία εμπιστοσύνης στην ομάδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *