Παιχνίδι γνωριμίας για τη διαμόρφωση ομάδων.

Βιωματικό παιχνίδι για τη δημιουργία ομάδων. Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Μαρώνειας.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *