Η εκπαίδευση ως μέσο ενδυνάμωσης & άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού των υπό απεξάρτηση έγκλειστων & αποφυλακισμένων ατόμων

Η παρούσα μελέτη των Ολ. Χαϊδεμενάκη & Ρ. Αρμάου επιχειρεί να διερευνήσει τον βαθμό ενδυνάμωσης των υπό απεξάρτηση έγκλειστων και αποφυλακισμένων ατόμων μέσω των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, να ανιχνεύσει τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη και τη θεραπευτική εξέλιξη των ατόμων αυτών, καθώς επίσης και να αναδείξει τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εντός θεραπευτικού πλαισίου ως μέσο αντιμετώπισης του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού της ομάδας αυτής.

Άρθρο  με θέμα: ενδυνάμωση των υπό απεξάρτηση έγκλειστων και αποφυλακισμένων ατόμων  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *