Κοινωνική Εργασία

ΣΤΡΟΦΗ στη Μουσική!

Στο ΚΕΘΕΑ, η επανένταξη των μελών που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Εκπαιδευμένο προσωπικό του προγράμματος και εξωτερικοί συνεργάτες, μεταφέρουν την τέχνη τους και…