Μελλοντική απόδειξη

Υπάρχουν εκπληκτικές και αξιόπιστες προβλέψεις ότι περισσότερα από πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας απλά θα εξαφανιστούν τα επόμενα 15 χρόνια, ως αποτέλεσμα της τεχνολογίας. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?

Future Proofbedyt