Ικανότητες

Μίλα με την ψυχή σου!

Η διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας, όπως παρουσιάστηκε από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 2018