Ομάδα εφήβων αιτούντων άσυλο στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC

Featured Video Play Icon

Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζεται η καταγραφή και η επεξεργασία  στοιχείων που αφορούν την διαπολιτισμική θεραπευτική υποστήριξη μιας ομάδας εφήβων αιτούντων άσυλο στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC.

https://kt.unir.net/comanity/wp-content/uploads/2019/04/ΟΜΑΔΑ-ΕΦΗΒΩΝ-ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΑΣΥΛΟ.pdf

Παραβατικότητα των ανηλίκων – Πρόγραμμα MERLINO.

Αναφορά από τον ημερήσιο τύπο στο σεμινάριο που πραγματοποίησε η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕRLINO με θέμα «Παραβατικότητα των ανηλίκων: Παράγοντες κινδύνου – μέτρα πρόληψης και ένταξης».

 

 

 

Πως να βοηθήσουμε τους νέους να παραμείνουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

Ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για το πως να βοηθήσουμε τους νέους να παραμείνουν στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.

 

 

 

 

Η εκπαίδευση ως μέσο ενδυνάμωσης & άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού των υπό απεξάρτηση έγκλειστων & αποφυλακισμένων ατόμων

Η παρούσα μελέτη των Ολ. Χαϊδεμενάκη & Ρ. Αρμάου επιχειρεί να διερευνήσει τον βαθμό ενδυνάμωσης των υπό απεξάρτηση έγκλειστων και αποφυλακισμένων ατόμων μέσω των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, να ανιχνεύσει τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη και τη θεραπευτική εξέλιξη των ατόμων αυτών, καθώς επίσης και να αναδείξει τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εντός θεραπευτικού πλαισίου ως μέσο αντιμετώπισης του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού της ομάδας αυτής.

Άρθρο  με θέμα: ενδυνάμωση των υπό απεξάρτηση έγκλειστων και αποφυλακισμένων ατόμων  

 

 

Ποίηση, Μουσική & Τεχνολογία στη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης των Ευσταθία Γεωργοπούλου & Ρέμου Αρμάου πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός πρώην χρηστών ουσιών ενεργοποιείται με εργαλεία την τέχνη και την τεχνολογία. Ειδικότερα, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική και οι Τ.Π.Ε. (Η/Υ & Διαδίκτυο) αποτελούν εργαλεία προσέγγισης και κατανόησης της ποίησης, με στόχο αφενός την ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και αφετέρου την καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και της κριτικής σκέψης για την ανάκτηση του ελέγχου της ζωής.

Άρθρο με θέμα Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση πρώην χρηστών ουσιών