Τοιχογραφήματα, Χρήση Ουσιών και η Οπτική των Δυνατών Σημείων

Οι Βαρβάρα Πουλουκτσή & Χαράλαμπος Πουλόπουλος, καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρουσιάζουν μια μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο οι άτυποι κανόνες του δρόμου διαμορφώνουν τη συνένωση συνομηλίκων και την ενασχόληση με το τοιχογράφημα (graffiti) και να αναλύουν τα μηνύματα που θέλει να μεταφέρει στο περιβάλλον του ο δημιουργός μέσα από την εικόνα και την πρακτική του γραφήματος και να κατανοήσει με ποιόν τρόπο αυτά συνδέονται με τον πειραματισμό και τη χρήση ουσιών.

άρθρο με θέμα το τοιχογράφημα και άτυποι κανόνες 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *