Ομάδα εφήβων αιτούντων άσυλο στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC

Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζεται η καταγραφή και η επεξεργασία  στοιχείων που αφορούν την διαπολιτισμική θεραπευτική υποστήριξη μιας ομάδας εφήβων αιτούντων άσυλο στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC.

https://kt.unir.net/comanity/wp-content/uploads/2019/04/ΟΜΑΔΑ-ΕΦΗΒΩΝ-ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΑΣΥΛΟ.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *